اقامت از طریق تحصیل در استان کبک

 


 اقامت از طریق تحصیل در استان کبک


استان کبک کانادا فرصتهایی عالی برای اقامت پس از تحصیل از طریق روش PEQ در اختیار دانشجویان قرار می دهد. در حالی که اخیراً تقاضا برای PR (اقامت دائم) بعد از تحصیل در تمامی استان های دیگر بسیار دشوار شده است، ولی درهای استان کبک همچنان به روی متقاضیان اقامت در کانادا از طریق تحصیل باز می باشد.
‍‍
 شرایط اقدام از طریق این برنامه:

⁩ بدون نياز به داشتن پيشنهاد كار دائم از كارفرمای كانادايی

⁦⁩ بدون نياز به داشتن سابقه كار كانادايی بعد از فارغ التحصيلی

⁦⁩ بدون محدوديت سنی برای اقدام جهت اقامت دائم
‍ ‍
⁦⁩ ارزانترين هزينه های تحصيل در كانادا ‍

⁦⁩ امکان تحصيل به زبان انگليسی

⁦⁩ امكان اقدام "موقتا" بدون الزام به آزمون آيلتس در سطح كالج رشته های فنی و غيرفنی