معرفي برنامه ISW استان ساسكاچوان

 

معرفي برنامه ISW استان ساسكاچوان

ساسکاچوان استانی است که در غرب کانادا قرار گرفته و در این استان 72 “ملت اولیه کانادا” ساکن هستند. ساسکاچوآن با دارا بودن استاندارد بالای زندگی مهاجران را به سمت خود جذب می کند. در این پست به معرفی برنامه مهاجرتی این استان پرداختیم.

برنامه کاندید مهاجرتی ساسکاچوان ( SNIP ) یا اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه استانی ساسکاچوان یکی از روش های مهاجرت کاری به این استان و اخذ اقامت دائم کانادا می باشد. برنامه ی مهاجرتی استانی ساسکاچوان SINP نیز دارای یک سیستم امیتازدهی است که به سه دسته تقسیم می شود:

• نیروهای ماهر بین المللی: اکسپرس اینتری ساسکاچوان (International Skilled Worker – Saskatchewan Express Entry) - (EE)
• نیروهای ماهر بین المللی: مشاغل مورد نیاز (International Skilled Worker – Occupations In-Demand) - (OID)
• نیروهای ماهر بین المللی: پیشنهاد کار (International Skilled Worker – Employment Offer) 


زیر شاخه آخر کاربرد چندانی ندارد. دو زیرشاخه اول کاربرد اصلی را دارند. همانطور که از اسم آنها مشخص است برای واجد شرایط بودن این برنامه ها باید دارای حداقل یک سال سابقه کاری در لیست مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان باشید. 

sask-ministry

مدارک لازم برای متقاضیان برنامه EE 
■ داشتن حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط به یکی از مشاغل مورد نیاز در ۵ سال گذشته یا ۲ سال سابقه کاری در ۱۰ سال گذشته براساس لیست مشاغل مورد نیاز ساسکچوان
■ اخد حداقل نمره در زبان انگلیسی یا فرانسوی (CLB 7) معادل آیلتس ۶
■ اخذ حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز برنامه کاندید مهاجرتی ساسکاچوان ( SNIP )
■ داشتن حداقل مدرک دانشگاهی فوق دیپلم (تحصیلات تکمیلی بعد از متوسطه) - برابر با حداقل یک سال تحصیل سیستم آموزشی کانادا
■ دارا بودن کد معتبر جوینده شغل ( Job Seeker Validation Code ) از Pool برنامه اکسپرس انتری فدرال 
■ کسب حدقل 67 امتیاز از 100 در معیار امتیازدهی FSW 
■ دارا بودن تمکن مالی طبق جدول پایین (مثلا برای 1 نفر 12300 دلار)

</div></div></article></div></div></div><div id='wze1009' class='wz-element' data-widget='wz-blog-comment' data-handles='w, e' data-minwidth='300' wz-autoheight><div class='wzc185 wz-template'> <div class=