کانادا بیش از 800 طرح برای کمک به تازه واردان در سراسر کشور مستقر می کند.

 

کانادا بیش از 800 طرح برای کمک به تازه واردان در سراسر کشور مستقر می کند.

پروژه هایی با هدف کمک به تازه واردان در جهت ادغام با جوامع کانادایی، از طرف دولت فدرال حمایت می شود.
مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، برای کمک به بیگانگان خارجی برای زندگی در کانادا، مطابق با انتشار رسانه ای از دولت کانادا، 824 پروژه انتخابی را تنظیم می کنند.
وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندان کانادایی- احمد حسین، در نیوبرانزویک اعلام کرد: 
" کانادا یک رهبر شناخته شده بین المللی در زمینه حل و فصل و ادغام است. ما قاطعانه اعتقاد داریم که وقتی ما به تازه واردان کمک میکنیم که زبان بیاموزند، شغل پیدا کنند و یک زندگی موفق را بسازند، در واقعا همه این ها به نفع کل کشور کاناداست. ما با کمک به تازه واردان یک جور سرمایه گذاری برای کاناداست"

برخی از نمونه های طرح های جدید شامل موارد زیر می شود: 

▪ آموزش زبان و آموزش زبان مبتنی بر محل کار
▪ خدمات اشتغال و کاریابی
▪ حمایت از تازه واردان فرانسوی زبان
▪ ادغام جمعیت های آسیب پذیر، از جمله جوانان، زنان، سالمندان و تازه واردان 
▪ برنامه نویسی برای حمایت از طرح سلامت روان تازه واردان و بهزیستی
▪ پروژه هایی که باعث تقویت ادغام محلی و گنجاندن افراد در اجتماع را در مناطق کوچکتر، روستایی و شمالی می شود

photo_classroom2