ویزای همراه دانشجویی در کانادا

دانشجوی بین المللی در کانادا هستید و درباره ی دعوت همسر یا شریک زندگی یا سایر اعضای خانواده ی خود به کانادا فکر کرده اید؟

سیاست سخاوتمندانه ی مهاجرت به کانادا اجازه می دهد که اعضای خاصی از خانواده ی دانشجویان بین المللی برای کار یا تحصیل در کانادا به آنجا بیایند. اقدام برای اخذ ویزای همراه جهت تحصیل در کانادا از روش های مختلف امکان پذیر است.

تعریف اعضای خانواده

در این خبر اصطلاح اعضای خانواده به همسر، شریک زندگی و فرزندان وابسته اشاره دارند. والدین نیز می توانند همراه با دانشجو به کانادا بیایند.

ویزای بازدیدکنندگان  (ویزای توریستی)

شهرواندن برخی از کشورها و مناطق به منظور ورود به کانادا به عنوان بازدیدکنندگان نیازمند یک ویزای اقامت موقتی (TRV) هستند. ویزا در مرزهای ورودی کانادا قابل کاربرد نیست و در برخی موارد ممکن است نیاز به آزمایشات پزشکی وجود داشته باشد. این کار می تواند زمان پردازش زیادی برای درخواست شما سپری کند.

شهروندان برخی کشورهای خاص نیاز به TRV ندارند اما از 10 نوامبر 2016، اکثر افراد مستثنی ویزای نیازمند یک مجوز الکترونیکی سفر (eTA) هستند. استثنای اصلی داشتن ویزا، شهروندان آمریکا هستند که نه به TRV و نه به eTA نیاز دارند.

مجوز کار برای همسران

دانشجویان تمام وقت با یک مجوز تحصیل معتبر می توانند به همسر یا شریک زندگی خود کمک کنند تا برای یک مجوز کار برای همسر دانشجو در کانادا (Open Work Permit) اپلای کنند. یک مجوز کار آزاد باعث می شود که همسر یا شریک زندگی دانشجوی بین المللی قادر به کار باشد. شرایط این مجوز این است که، دانشجو به صورت تمام وقت تحصیل کرده و یک مجوز تحصیلی از گزینه های زیر داشته باشد:

  • یک موسسه ی آموزش عالی دولتی
  • یک موسسه ی آموزش عالی خصوصی که تحت قوانین و مقررات مشابه با یک موسسه ی دولتی فعالیت کند و نیمی از بودجه ی فعالیت خود را از دولت دریافت کند یا
  • یک موسسه ی خصوصی با مجوز استانی برای اعطای مدرک

این مجوز کار آزاد به دارنده ی آن اجازه می دهد تا برای هر کارفرمایی در کانادا کار کند و نیاز به یک پیشنهاد کار یا یک تاییدیه از وزارت کار ندارد. در ذهن داشته باشید که این مجوز کار آزاد ممکن است برخی مشاغل خاص (همانند مشاغل در مدارس یا بیمارستان ها) را شامل نشود مگر اینکه آزمایشات پزشکی ارائه شود.

زمانبندی مجوز کار همسران و رویه ی درخواست

زمان پردازش یک درخواست مجوز کار در دفاتر ویزای کانادا خارج از کشور عموما مشابه زمان درخواست مجوز تحصیل است. در چنین مواردی, علاوه بر، هزینه های پردازش مجوز تحصیل در کانادا، متقاضی باید هزینه های فرآیند مجوز کار را نیاز پرداخت نماید.

همچنین، همسر یا شریک زندگی می تواند به عنوان توریست به کانادا بیاید و پس از ورود برای مجوز کار درخواست دهد. برای شهروندان کشورهایی که نیاز به یک TRV ندارند، این درخواست مجوز کار ممکن است در هنگام ورود به کانادا انجام شود. در برخی موارد، شهروندان کشورهایی که نیازمند ویزا هستند نیز ممکن است هنگام ورود، درخواستی را تکمیل کنند.

فرزندان کوچک و قوانین مجوز تحصیلی در کانادا

اگر شما یا همسر شما در حال حاضر در کانادا اقامت دارید، فرزند کوچک شما می تواند بدون یک مجوز تحصیل در مقطع پیش دبستانی، دبستان یا متوسطه تحصیل کند. با این حال هنگامی که فرزندتان به سن قانونی استانی که در آن زندگی می کنید, برسد، برای ادامه ی تحصیلات خود در کانادا باید درخواست مجوز تحصیل دهد. این درخواست می تواند از داخل کانادا انجام شود.

هنگامی که از خارج کانادا اپلای می کنید، باید در دفاتر ویزای کانادا در خارج از کشور برای مجوز تحصیل فرزندتان درخواست دهید.

اپلای همزمان (با همدیگر)

اگر قصد دارید همزمان با تحصیل، خانواده ی خود را به کانادا بیاورید و در یک زمان به کانادا برسید باید برای کل خانواده یک درخواست پر کنید. اگر درخواست های متنوعی برای مجوز های مختلف دارید (برای مثال مجوز تحصیل شما و مجوز کار همسر یا شریک زندگیتان) نیازمند مستندات دیگری خواهید بود و باید هزینه های اضافی پرداخت نمایید (همانند هزینه های اضافی برای مجوز کار).

تمدید

اگر در مدتی که در کانادا هستید قصد تمدید یا تغییر شرایط اقامت خود را داشته باشید، باید درخواست مجزایی را ارائه دهید. مطمئن شوید که تاریخ انقضای مجوز تحصیل خود را کنترل می کنید و حدقال 30 روز قبل از آن تاریخی برای تمدید اقامت خود اقدام کنید.

آیا فرزند دانشجوی بین المللی در کانادا نیاز به مجوز تحصیل دارد؟

کودکانی که همراه با افراد بزرگسالی که در کانادا دارای مجوز کار یا تحصیل هستند می توانند بدون مجوز تحصیل در مقاطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه تحصیل کنند.

 

اگر فرزند:مستندات مورد نیازمجوز تحصیل مورد نیاز است
شهروند کانادایی باشدپاسپورت، کارت شهروندی یا گواهی تولدنه
ساکن دائم کانادا باشدسوابق اسکان، تایید اقامت دائم یا کارت اقامت دائمنه
از یک ملت خارجی باشد که همراه با والدینش در وضعیت توریست می باشدمهر روی پاسپورت فرزند یا روی پاسپورت پدر و ماردر که فرزند به عنوان دختر یا پسر آنها ذکر شده است.بله
تنها یا همراه با والدینش باشد که ساکن موقت هستند و یک مجوز تحصیل و یا کار دارند.پاسپورت فرزند یا پاسپورت والدین که فرزند در آن ذکر شده باشد. فرزند ممکن است سابقه ی توریستی داشته باشد. والدین باید مجوز کار یا تحصیل داشته باشند.نه
یک متقاضی پناهنده همراه با والدین یا بدون آنها باشد.تعیین نامه ی واجد شرایط بودن از سازمان مهاجرت، پنهاهندگی و شهروندی کانادا (IRCC). پاسپورت فرزند یا فرزند در پاسپورت والدین ذکر شده باشد یا هر نوع سند سفر یا هویت موجود. همچنین باید دارای یک سند منقضی شده ی IRCC باشد.نه
در کانادا باشد ولی وضعیت اقامتی اش مشخص نشده باشد.پاسپورت فرزند یا فرزند در پاسپورت والدین ذکر شده باشد یا هر نوع سند سفر یا هویت موجود. همچنین باید دارای یک سند منقضی شده ی IRCC باشد.نه

 

توجه: فرزند هنگام ورود به کانادا ممکن است هم سابقه ی توریستی و هم مجوز تحصیل داشته باشد. فرزند بدون مجوز تحصیل در صورتی که سابقه ی توریستی یا مهر ورود به کانادا در پاسپورتش باشد نیز مجاز به تحصیل در کانادا است.