انتخابات فدرال کانادا چه تاثیری بر مهاجرت و اکسپرس انتری خواهد گذاشت؟

 

انتخابات فدرال کانادا چه تاثیری بر مهاجرت و اکسپرس انتری خواهد گذاشت؟

 

کانادایی ها در ماه اکتوبر به پای صندوق های رای خواهند رفت تا دولت فدرال جدید را انتخاب کنند؛ بدیهی است رای کانادایی ها تغییراتی را در سیاست های مهاجرتی کنونی کانادا ایجاد خواهد نمود. سه حزب اصلی کانادا یعنی حزب لیبرال، حزب محافظه کار کانادا و حزب دموکراتیک نوین (NDP) هر سه موافق مهاجرت کاری/اقتصادی هستند اما در این رابطه با هم اختلاف نظرهایی دارند که ممکن است بر سیاست های مهاجرتی تاثیر بگذارد.

الان قدرت در دست لیبرال هاست؛ سیاست های مهاجرتی کانادا با رهبری لیبرال ها باعث شده است که کانادا در تضاد آشکار با ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی قرار بگیرد. یکی از اهداف حزب لیبرال در راستای جذب مهاجر، این بوده که تا سال 2021 از بیش از یک میلیون مهاجر و مقیم دائم کاری/اقتصادی استقبال کند و نرخ مهاجرت کانادا را به یک درصد جمعیت این کشور برساند.  

از دیگر اقدامات دیگری که دولت کنونی کانادا در زمینه مهاجرت انجام داده می توان به سیاست هایی در زمینه متحد کردن اعضای خانواده ها، کاهش زمان اخذ شهروندی کانادا و اصلاح مقررات مربوط به ممنوعیت ورود مبتلایان به برخی بیماری ها اشاره کرد.

اواخر سال 2015 بود که ترودو عنان قدرت را در دست گرفت و حالا ظرف مدت چهار سال، لیبرال ها تغییرات مهمی را در سیستم اکسپرس انتری ایجاد کرده اند؛ سیستم اکسپرس انتری سیستمی برای مهاجرت به کانادا است که در سه دسته ی کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه ی کانادایی از سراسر جهان بر پایه ی امتیازات و معیارها مهاجر جذب می کند. کاندیدها بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه بندی دارند دسته بندی می شوند؛ این سیستم به کاندیدها بر اساس تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی (دو زبان رسمی کانادا)، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیازدهی می کند. برای کاندیدهایی که بالاترین امتیاز را داشته باشند به تناوب برگزاری پذیرش ها یک ITA (یک دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم) صادر می شود.

در این مدت صدور دعوتنامه جهت تقاضا برای اقامت دائم افزایش خیره کننده ای داشته است؛  33,782 در سال 2016، 86,023 در سال 2017 و  89,800 در سال 2018. همانطور که ملاحظه می شود افزایش صدور دعوتنامه ها برای متقاضیان اکسپرس انتری روند تصاعدی را پیموده است. لیبرال ها تغییرات قابل توجهی را هم در سیستم جامع رتبه بندی یا CRS که جایگاه متقاضی اکسپرس انتری را در صف انتظار تعیین می کند انجام داده اند و آن کاهش امتیازات اعطا شده به متقاضی برای داشتن پیشنهاد شغل است.  

این در حالی است که در مدت تصدی حزب محافظه کار، داشتن پیشنهاد شغل 600 امتیاز اضافی را نصیب متقاضی می کرد و البت هداشتن پیشنهاد شغل در آن دوره الزامی نبود. اما این 600 امتیاز در دوره لیبرال ها به خاطر انتخاب شدن از طرف استان به متقاضی اعطا می شود.

منتقدان به این اشاره می کردند که این سیستم باعث جذب افراد کم مهارت و با دستمزد پایین را جذب می کند و این به زیان متقاضیانی پرتوان تر و با مهارت تر که می توانند به اقتصاد کانادا کمک کنند تمام می شود. این بود که حزب لیبرال بر آن شد تا برای داشتن پیشنهاد شغل حداکثر 200 امتیاز به متقاضی بدهد. این اقدام باعث شده تا متقاضیانی که امتیاز بالاتری در سرمایه انسانی دارند و به بیان دقیق تر از لحاظ سن، تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه، تحصیلات و سابقه کار دارای مهارت در موقعیت بهتری قرار دارند شانس بیشتری برای دریافت دعوتنامه داشته باشند.

در سال 2016، آشپزها و سوپروایزرهای خدمات غذا در بین 5 شغل برتر به لحاظ دریافت دعوتنامه از طریق اکسپرس انتری قرار داشتند.در سال 2017، حسابرسان و حسابداران و مدیران اداری جای آنها را گرفتند. اما سه حزب اصلی کانادا چه می گویند و اگر در اکتوبر قدرت را در دست بگیرند چه سیاست مهاجرتی اتخاذ خواهند کرد؟

محافظه کاران

اگر محافظه کاران در انتخابات پیروز شوند، این امکان وجود دارد که سیاست های لیبرال را تغییر دهند. با اینکه هنوز طرح جامع و مبسوطی از سیاست های مهاجرتی خود ارائه نکرده اند اما می گویند طالب یک سیستم مهاجرتی ” منصفانه، منظم و با عاطفه” هستند که بر توانایی مهاجر به خودکفایی و کمک به نیازهای بازار کانادا تکیه دارد. آنها می گویند “ما تعداد و مهارت های افرادی که می خواهند به دلایل کاری/اقتصادی کانادا بیایند را با نیازهای اقتصاد کانادا مستقیما منطبق می کنیم”.

محافظه کارها هنوز نگفته اند که آیا سیستم جامع رتب هبندی اکسپرس انتری یا اهداف تعیین شده توسط لیبرال ها را تغییر می دهند یا خیر. اما منتقد اهداف تعیین شده برای افزایش جذب مهاجر توسط حزب لیبرال هستند و آن را به مزایده تشبیه کرده اند.  

حزب دموکراتیک نوین یا NDP

این حزب هم یکی دیگر از سه حزب اصلی کانادا است که در طیف چپ میانه قرار دارد و شعار خود را داشتن بیمه سلامت همگانی برای همه کانادایی ها عنوان کرده است. با اینکه این حزب هیچگاه دولت تشکیل نداده است اما می تواند در یک دولت اقلیت، موازنه قدرت را ایجاد کند و از این طریق به اتخاذ سیاست مهاجرتی کمک کند.

حزب سبز

این حزب تنها دو کرسی را در پارلمان کانادا در اختیار دارد. می توان گفت که این حزب هم مثل حزب دموکراتیک نوین رویکردی مثبت به مهاجرت دارد و شمشیر خود را با مهاجران از رو نبسته است. این حزب مهاجران را منبعی از مهارت ها برای کشور کانادا می داند.