دراو 8 آگوست نوا اسکوشیا

دراو 8 آگوست نوا اسکوشیا

 

استان نوا اسکوشیا در 8 آگوست (یعنی فردا) برای کاندیدهای اکسپرس انتری که به عنوان معلم و مربی نونهالان سابقه کار دارند از طریق استریم اولویت های بازار کار خود دعوتنامه صادر می کند. نوا اسکوشیا طی بیانیه ای اعلام کرده است که ممکن است از آندسته از کاندیدهای اکسپرس انتری واجد شریط که حد اقل 2 سال سابقه کار در شغل شماره 4214 (در دسته بندی ملی مشاغل کانادا NOC) هستند در دراو 8 آگوست برای کاندید استانی دعوت شود. نوا اسکوشیا اعلام کرده است که از استریم اولویت های بازار کار برای انتخاب کاندیدها در سیستم اکسپرس انتری فدرال که نیازهای بازار استانی را برآورده می کنند استفاده خواهد شد.

طبق اعلام این استان ” استریم جدید اولویت های بازار کار رویکرد انعطاف پذیر و نوآورانه ای برای بر طرف کردن نیاز های بازار از طریق انتخاب افراد حرفه ای ماهر در بخش های معینی که نیاز در آنها وجود دارد است.” گفتنی است آندسته از کاندیدهای اکسپرس انتری که برای کاندید استانی از طرف نوا اسکوشیا تایید شده باشند 600 امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی دریاقت خواهند کرد و به اول صف دریافت دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم کانادا در دراو بعدی اکسپرس انتری خواهند رفت. برای اینکه در استریم اولویت های بازار کار نوا اسکوشیا در نظر گرفته شوید ، باید شرایط حداقلی زیر را داشته باشید :

 • نامه ی تمایل (Letter of Interest) از NSOI
 • معیارهای دیگر مختص دراو
 • سابقه کار
 • تمکن مالی برای ورود و اسکان در کانادا
 • وضعیت مهاجرتی

مربیان و دستیاران مربیان نونهالان

کاندیدهای اکسپرس انتری که برای آنها از طرف نوا اسکوشیا در 8 آگوست 2018 Letter of Interestصادر شود می بایست نامه های ارجاع کارفرمایان خود را ارائه کنند. این نامه ها باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • سربرگ شرکت در آنها وجود داشته باشند
 • توسط کارمند، ناظر یا مدیر مسئول منابع انسانی امضا شده باشند
 • نشانی کامل، شماره تلفن، آدرس وبسایت و ایمیل شرکت در آنها درج شده باشد و مهر رسمی شرکت (در صورت وجود) بر آنها خورده باشد
 • شامل اطلاعات زیر در یک سند باشند:
 • تاریخ دقیق استخدام در آن شرکت
 • شغل های مورد تصدی حین استخدام و مدت زمانی که در هر کدام از شغل ها سپری کرده اید
 • مشئولیت ها و وظایف اصلی تان در آن شغل ها
 • حقوق سالانه به علاوه پاداش و مزایا در هر شغل
 • تعداد ساعاتی که در هفته برای هر شغل سپری کرده اید
 • مدرکی که ثابت کند سابقه کارتان مطابق با اکثر (حد اقل 51 درصد) وظایف اصلی ذکر شده برای شغل NOC 4214 است

در میان این وظایف مربی و دستیار مربی نونهالان عنوان شده است که: باید برنامه ها را برای کودکانی که بین سنین نونهالی تا 12 سالگی هستند، ترتیب و سامان داده و آنها را اجرا کند. دستیاران مربیان نونهالان و خردسالان نیز از نونهالان و کودکان پیشادبستانی و کودکانی که در سن مدرسه هستند تحت راهنمایی های مربیان نونهالان مراقبت می کنند.  برای ایانکه در این دور از دعوت ها یا دورهای بعدی از طریق استریم اولویت های بازار کار در نظر گرفته شوید، در اولین گام باید ی کپروفایل به سیستم اکسپرس انتری دولت تسلیم کنید.