تغییرات مهاجرت کاری به کانادا از طریق استان کبک

تغییرات مهاجرت کاری به کانادا از طریق استان کبک

 

از تاریخ ۵ آگوست ۲۰۱۵ تغییرات جزیی در سیستم امتیازبندی نیروی کار ماهر کبک انجام گرفت. در این تغییرات ۶ امتیاز مربوط به انطباق پذیری که قبلا توسط آفیسر و از طریق مصاحبه حضوری در نظر گرفته میشد حذف شد.

بنابراین حداقل امتیاز دریافت CSQ برای متاهلین ۵۷ و برای مجردین ۴۹ امتیاز خواهد بود.

سایر امتیازات همچنان به قوت خود باقی است.

این قوانین برای تمام پرونده هایی که از ۵ اگوست به بعد اقدام میکنند و همچنین تمامی پرونده هایی که قبلا اقدام کرده اند ولی اداره مهاجرت هنوز در مورد آنها تصمیم نگرفته است صدق خواهد کرد. (داشتن فایل نامبر به معنی اینکه اداره مهاجرت در مورد پرونده افراد تصمیم گرفته است نمی‌باشد)

برنامه مهاجرت کاری کبک از اکتبر سال ۲۰۱۵ تعداد محدودی مهاجر خواهد پذیرفت. در صورتی که تمایل به اقدام جهت مهاجرت به کانادا را دارید لطفا فرم ارزیابی کاری ما را تکمیل فرمایید. اگر قبلا این فرم را تکمیل کرده اید یک ایمیل به canada@visamondial.com ارسال فرمایید تا شرایط شما را بررسی نمایند.