اخبار امتیاز زبان فرانسوی برای برنامه نیروی متخصص کبک

اخبار امتیاز زبان فرانسوی برای برنامه نیروی متخصص کبک

 

اخبار بسیار مهم: امتیاز زبان فرانسوی برای برنامه ی نیروی متخصص کبک

دولت کبک یک مهلت 12 ماهه برای رسیدن به سطح B2 ی زبان فرانسه در بخش ادراک و بیان شفاهی را برای افرادی که به حد نصاب امتیاز واجد شرایط نرسیده اند، ولی در بخش ادراک و بیان شفاهی دارای نمره ی B1 می باشند، تعیین کرد تا نیازمندی های مدنظری که در اینجا ارائه شده اند، برآورده نمایند.

برای درک مفهوم مهلت فرانسه، باید با جدول امتیاز کبک آشنا باشید.

وزارت مهاجرت، تنوع و شمول (MIDI) یادداشتی در مورد تعیین معیار مهلت 12 ماهه برای بدست آوردن امتیازات کافی برای داوطلبینی که به حداقل امتیاز نرسیده بودند، منتشر کرد. این مدت زمان تعیین شده، مهلت فرانسه نامیده می شود.

 

اگر مجرد هستید:

نیازمند در بخش های درک مطلب و بیان شفاهی نیازمند حداقل سطح B1 زبان فرانسه خواهید بود.

 

برای زوج ها:

اگر هر دو والدین در بخش درک مطلب و بیان شفاهی سطح B1 زبان فرانسه را داشته باشند، باید به حداقل امتیاز 45 برسند.

اگر فقط متقاضی اصلی در بخش درک مطلب و بیان شفاهی دارای حداقل سطح B1  باشد، باید به حداقل امتیاز 49 برسند.

اگر فقط زوج یکی از زوج ها در بخش درک مطلب و بیان شفاهی دارای حداقل سطح B1 زبان فرانسه باشد؛ باید به حداقل امتیاز 55 برسند.

اگر شما در بخش مهارت شفاهی به صورت مجزا دارای سطح B1 زبان فرانسه و در سایر مهارت ها دارای نرمه ی B2 به بالا باشید، می توانید به مهلت فرانسه (referred to in francsation) مراجعه نمایید.

 

بیایید نگاهی به سناریوهای زیر بیندازیم.

برای ارجاع به مهلت فرانسه، شما باید توانید واحد شرایط داشتن سطح B2 فرانسه در هر یک از مهارت ها شوید. برای مثال در مورد 5، این زوج هم دارای حداقل امتیاز 45 و هم دارای سطح مهارت B1 در بخش درک مطلب و بخش شفاهی می باشند. با این حال با رسیدن به سطح B2 در هر دو مهارت، می توانند به 59 امتیاز برسند- زوج هایی که 8 امتیاز برای فرزند خود دارند نیازمند 61 امتیاز هستند.